top of page

-

  • תמונת הסופר/תdgross479

התכנית להחזיר את העוצמה הצבאית לצה"ל-פרק מס'-6

דוד גרוס 4/24/2022

פרק מס'-6 מבנה חטיבת שריון משודרגת

1. בפלוגת שריון יהיו:

4 מחלקות של רכבי לחימה עם 20 רכבי לחימה.

1 מחלקה של טנקים עם 5 טנקים.

סה"כ 25 רכבים בפלוגה + מפל"ג + נ"מ + מחלקת מרגמות 81 מ"מ.


2. בגדוד שריון יהיו:

5 פלוגות שריון עם 100 רכבי לחימה + 25 טנקים + מחס"ר + נ"מ + מפג"ד + ארטילריה.


3. בחטיבת שריון יהיו:

2 גדודי שריון עם 200 רכבי לחימה + 50 טנקים + גדוד חרמ"ש + פלס"ר + נ"מ + מפח"ט + ארטילריה.


אם נבנה את חיל השריון בהתאם למבנה למעלה, נקבל 24 חטיבות שריון סדיר ומילואים עם 1,200 טנקי מרכבה ו-4,800 רכבי לחימה וזה אומר 4 רכבי לחימה על כל טנק. החלוקה בין סדיר למילואים תהיה 8 חטיבות שריון סדירות עם 400 טנקים ו-1,600 רכבי לחימה, ו-16 חטיבות שריון מילואים עם 800 טנקים ו-3,200 רכבי לחימה.

בנוסף יהיו 24 גדודי ארטילריה, 24 גדודי חרמ"ש ו-24 מפח"טים.

בנוסף לכל הרק"מ הזה, יש עוד הרבה סוגים של רכבים נוספים שיהיו ת"פ המפקדות השונות.

3 צפיות0 תגובות

מאמרים קשורים

bottom of page