-

  • dgross479

התכנית להחזיר את העוצמה הצבאית לצה"ל-פרק מס'-6

דוד גרוס 4/24/2022

פרק מס'-6 מבנה חטיבת שריון משודרגת

1. בפלוגת שריון יהיו:

4 מחלקות של רכבי לחימה עם 20 רכבי לחימה.

1 מחלקה של טנקים עם 5 טנקים.

סה"כ 25 רכבים בפלוגה + מפל"ג + נ"מ + מחלקת מרגמות 81 מ"מ.


2. בגדוד שריון יהיו:

5 פלוגות שריון עם 100 רכבי לחימה + 25 טנקים + מחס"ר + נ"מ + מפג"ד + ארטילריה.


3. בחטיבת שריון יהיו:

2 גדודי שריון עם 200 רכבי לחימה + 50 טנקים + גדוד חרמ"ש + פלס"ר + נ"מ + מפח"ט + ארטילריה.


אם נבנה את חיל השריון בהתאם למבנה למעלה, נקבל 24 חטיבות שריון סדיר ומילואים עם 1,200 טנקי מרכבה ו-4,800 רכבי לחימה וזה אומר 4 רכבי לחימה על כל טנק. החלוקה בין סדיר למילואים תהיה 8 חטיבות שריון סדירות עם 400 טנקים ו-1,600 רכבי לחימה, ו-16 חטיבות שריון מילואים עם 800 טנקים ו-3,200 רכבי לחימה.

בנוסף יהיו 24 גדודי ארטילריה, 24 גדודי חרמ"ש ו-24 מפח"טים.

בנוסף לכל הרק"מ הזה, יש עוד הרבה סוגים של רכבים נוספים שיהיו ת"פ המפקדות השונות.

3 צפיות0 תגובות

הקדמה: הלחימה באוקראינה עדיין לא הסתיימה, אבל הבעיות שהיו לצבא הרוסי מאפשרים לנו להעריך איזה שידרוגים הרוסים צריכים לעשות, ומה השידרוגים שאנו צריכים לעשות. נושא מס'-1: שידרוג מערך הנ"מ של חיל הים הרו

מחלקת טנקים כוללת 4 טנקים. מחלקת רכבי לחימה כוללת: 4 רכבי לחימה. פלוגת שריון כוללת: 3 מחלקות של רכבי לחימה עם 12 רכבי לחימה ומחלקת טנקים עם 4 טנקים סה"כ: 12 רכבי לחימה ו-4 טנקים סה"כ 16 רכבים. גדוד שר

מאמרים קשורים

הירשמו לקבלת עידכונים

נרשמת בהצלחה

ברור לי שלכל אדם יש עמדה פוליטית כזו או אחרת ואני מאמין שלא ניתן להימנע מזה גם באתר הזה, אבל דעות פוליטיות לא יכוונו את רוח הדברים באתר זה.

דוד גרוס

תודה לכולם וקריאה נעימה.