top of page

Israel

  • תמונת הסופר/תדוד גרוס

פרק מס'- 6 מבנה

עודכן: 5 בפבר׳ 2022

מבנה חטיבת שריון 1+4

מחלקת שריון כוללת: טנק אחד ו-4 רכבי לחימה סה"כ 5 רכבים.

פלוגת שריון כוללת: 5 מחלקות שריון עם 20 רכבי לחימה ו-5 טנקים. סה"כ 25 רכבים + מפל"ג.

גדוד שריון כולל: 5 פלוגות שריון עם 100 רכבי לחימה ו-25 טנקים. סה"כ 125 רכבים + מפג"ד.

בחטיבת שריון יהיו: 2 גדודי שריון עם 200 רכבי לחימה ו-50 טנקים. סה"כ 250 רכבים + גדוד חרמ"ש +מפח"ט.


אם נבנה את חיל השריון בהתאם לכתוב למעלה נקבל 24 חטיבות שריון סדיר ומילואים עם 1,200 טנקי מרכבה ו-4,800 רכבי לחימה וזה אומר 4 רכבי לחימה על כל טנק. החלוקה בין סדיר למילואים תהיה 8 חטיבות שריון סדירות עם 400 טנקים ו-1,600 רכבי לחימה, ו-16 חטיבות שריון מילואים עם 800 טנקים ו-3,200 רכבי לחימה. בנוסף יהיו 24 גדודי ארטילריה, 24 גדודי חרמ"ש ו-24 מפח"טים.


סד"כ ארטילרי לחטיבת שריון.

פלוגת שריון כוללת: 5 מרגמות 81 מ"מ.

גדוד שריון כולל: 25 מרגמות 81 מ"מ + 15 מרגמות 120 מ"מ.

חטיבת שריון כוללת: 50 מרגמות 81 מ"מ + 30 מרגמות 120 מ"מ + 30 מטל"רי 122 מ"מ "גראד" עם 1,200 רקטות במשגרים. + 30 מטל"רי BM-27 "אוראגן" עם 480 רקטות במשגרים.


הכמות שנזכרת למעלה מתייחסת לסד"כ חטיבתי .ויהיו דומות לכל חטיבות השריון בצה"ל.

הכמות של ארטילריה אוגדתית מתיחסת למעשה לרקטות המדוייקות שאמורים לפגוע במערך הרקטות של החמאס והחיזבאלה ולכן יהיו 2 סוגי אוגדות אחת לעזה והשניה ללבנון.

בכל אחת מהגזרות יכולים להימצא יותר מאוגדה אחת, כמות האוגדות לכל גיזרה תיקבע בהתאם למצב בשטח ותשתנה בהתאם לנסיבות.


אוגדת לבנון תכלול את הסד"כ הארטילרי הבא:

מיכוון שהטווחים הרבה יותר ארוכים בגיזרת לבנון סוגי המטל"רים יהיו שונים בין 2 הגזרות.

30 מטל"רי 122 מ"מ אקולר עם 1,140 רקטות במשגרים + 30 מטל"רי 160 מ"מ אקולר עם 600 רקטות במשגרים + 30 מטל"רי BM-27 "אוראגן" עם 480 רקטות במשגרים + 30 מטל"רי M-270 עם 360 רקטות במשגרים + 30 מטל"רי BM-30 עם 360 רקטות במשגרים.


אוגדת עזה תכלול את הסד"כ הארטילרי הבא:

30 מטל"רי 122 מ"מ אקולר עם 1,140 רקטות + 30 מטל"רי 160 מ"מ אקולר עם 600 רקטות במשגרים + 30 מטל"רי BM-27 "אוראגן" עם 480 רקטות במשגרים + 100 מרגמות 240 מ"מ.

17 צפיות0 תגובות

מאמרים קשורים

bottom of page