top of page

-

  • תמונת הסופר/תdgross479

רכבים לא מאויישים בישראל.

רכב מס'-1.

רכב זה (ראה תמונה למטה) הינו הרכב העיקרי בכח הסיור של חטיבת השריון. רכב זה יצטרך לנוע בשקט מירבי לצפות על איזורים שבהם יושב האוייב, להעביר נקודות ציון לארטילריה הגדודית שיתקפו מקום זה ע"י ארטילריה. בחזית הרכב נתקין עמדה עם מק"כ בקליבר 14.5 מ"מ ורקטות 70 מ"מ מונחות לכתם לייזר, חימושים אלו יהיו להגנה עצמית בלבד, אם צריך להילחם רכב מס'-3 יבוא לעזרתו. מאחורי העמדה יותקן עמוד טלסקופי ועליו יותקנו מערכות ראייה ומערכות תקשורת במטרה לחזק את הקשר עם ה’חימושים המשוטטים’ והגדוד. בקצה הרכב נתקין יחידה לשיגור וקבלה של רחפנים שתפקידם יהיה להביא מידע לגבי איפה האוייב ומה הוא עושה. זהו רכב חשוב מאד לגבי ניהול הקרב שלנו.

אפשרות נוספת היא להפעיל את רכב מס'-3 במקום רכב מס'-1. (תמונתו מתחת לרכב מס'-1)

רכב מס'-1 זהו הרכב העיקרי של הסיור והוא אינו מאוייש.


רכב מס'-3 שניתן להפעילו במקום רכב מס'-1.


רכב מס'-2.

רכב זה הוא למעשה משגר של ’חימושים משוטטים’, חימושים אלו כדוגמת ה’הירו-120’ שלו טווח של 40 ק"מ ו’הירו-250’ שלו טווח של 150 ק"מ, יתנו משמעות חדשה למונח "טווחים רחוקים". למטה תמונה של משגר לחימוש ’הירו-120’ אם כי על רכב זחלילי. אני לא רואה שום סיבה לנחיצות של רכב זחלילי ולדעתי ניתן יהיה להתקין אותו גם על רכב אופני כדוגמת רכב מס'-3.

רכב מס'-2 משגר ל-6 חימושים משוטטים.


רכב מס'-3.

רכב זה הוא למעשה רכב לחימה לא מאוייש עם 6 גלגלים, מנוע חשמלי וגנרטור לטעינת המצברים של הרכב, המנוע החשמלי יאפשר לרכב להתקרב לקו העימות בתנועה שקטה שלא תחשוף את מיקומו.

על רכב זה יותקן צריח של חברת רפא"ל שנושא תותח 30 מ"מ מדגם אמ-44 או אמ-813 שיכול לקבל את תותח ה-40 מ"מ. במקביל לתותח יותקן מקלע 7.62 מ"מ. בצד אחד של הצריח יותקנו 2 טילי נ"ט של רפא"ל לטווח של 5.5 ק"מ. כל אחד מהטילים האלו ניתנים להחלפה בפוד שמכיל 4 או 6 רקטות 70 ממ מונחות בלייזר לטווח של 12 ק"מ. (ראה תמונה למטה)


הרכב הלא מאוייש הספרדי עם צריח של רפא"ל.


משגר ל-4 רקטות 70 מ"מ מונחות לכתם לייזר.


זהו רכב עם עוצמת אש רבה והוא יהיה המגן של רכבי הסיור מהתקפות של האוייב, הוא יכול לנוע עם כוחות השריון של הגדוד גם בהתקפה וגם במיגננה.

יתכן שאם רכב זה ימצא במספרים גדולים בכח הסיור, ניתן יהיה להחליף את רכבים מס'-1 ו-2 עם רכב זה, וזה יעזור לאחידות ברכבים של כח הסיור.


אפשרות נוספת היא לבחור ברכב זחלילי שיתאים לכל הרכבים. הרכב הזה הוא הרכב של חברת טקסטרון שנקרא ’ריפסו’ אמ-5. קישור לרכב זה למטה:


https://mikeshouts.com/ripsaw-m5-unmanned-mini-tank-unveiled/


רכב מס'-4.

רכב נוסף הוא רכב נ"מ מאוייש שיבנה על גבי משאית שיורכבו עליה טילי נ"מ ותותחי 30 מ"מ מהירי ירי. בדומה לרכב הרוסי ’פנטסיר’ שנראה בתמונה למטה:


Pantsir S2

רכב מס-5.

זהו רכב הפיקוד על צוות הסיור והוא יהיה על בסיס הנגמ"ש ’איתן’ שנראה בתמונה למטה:


הנגמ"ש ’איתן’ באחת אפשרויות החימוש שלו.

0 צפיות0 תגובות

מאמרים קשורים

bottom of page