top of page

-

  • תמונת הסופר/תdgross479

שידרוג חיל היבשה. פרק מס'-9: רכש ושידרוג טנקי וי.טי-4 סיניים.

עודכן: 27 באפר׳

תמונה מס'-1 הטנק הסיני וי.טי-4.


אחד הלקחים מהמלחמה עם החמאס הוא שיש צורך מידי להגדיל את מערך השריון שלנו, ולדעתי הדרך המהירה לעשות זאת היא כפולה: אחת ע"י רכישה ושידרוג של טנקי אמ-1 ישנים, ולארה"ב יש במחסנים שלה 3,300 טנקים מסוג זה, ואפשר לקרוא על השידרוגים שלהם בפרק מס'-2.


אפשרות נוספת היא לרכוש בסין כ-1,000 טנק י "וי.טי-4" מסין שישודרגו בהתאם לסטנדרטים ישראלים וכמות נוספת שישודרגו לטנקי לחימה. (פרק מס'-8)

 

בתמונה מס'-1 למעלה רואים את הטנק וי.טי-4, זהו טנק סיני שהוא דגם מופחת ביכולתיו מהטנק העיקרי של סין שנקרא "סימן-99". למטה מספר תכונות של הטנק:

משקל הטנק - 52 טון. הנעה ע"י מנוע בן 1,300 כ"ס עם חיבור לגיר אוטומטי ויחס של 25 כ"ס לאחד טון משקל. מהירותו היא כ-70 קמ"ש, ויש לו טווח של 500 ק"מ, הצריח נושא תותח בקוטר 125 מ"מ, מקלע מקביל בקליבר 7.62 מ"מ, ועל הצריח מותקן מק"כ "0.5. בטנק הסיני קיימת טעינה אוטומטית ולכן הוא מופעל ע"י 3 אנשי צוות.

 

אני מניח שאת הטנקים ייצרו במיוחד בשבילנו ולכן נעשה את מירב השידרוגים בזמן הייצור. והשידרוגים הם:

1. על מנת לעשות מעט שידרוגים נשאיר את הצריח והתותח המקוריים, אבל ניתן יהיה לשפר את המוצר עם מערכות אלקטרוניקה ישראליות.

2. בחזית מאחורי מושב הנהג נתקין "קפסולה" שישבו בה המפקד והתותחן ואילו הנהג ישאר במקומו. 

3. החלפת המקלע המקביל לתותח, במקלע בקליבר "0.388. (תמונה מס'-2) 

למקלע זה יש טווח יעיל של 1,700 מטר וקצב אש של 500 כדורים בדקה. קצב האש אינו גבוה במיוחד, אבל טווח יעיל של 1,700 מטר הוא בהחלט משמעותי. אם נרצה קצב אש גבוה יותר אפשר להשתמש במק"כ "0.5 עם 3 קנים וקצב אש מירבי של 2,000 כדור לדקה.

בנוסף צריך יהיה לשדרג את מערכות הירי, את מערכות הראייה ואת שאר המערכות האלקטרוניות שבטנק.

תמונה מס'-2 מקלע בקליבר ".0.338.


תמונה מס'-3 מק"כ גאטלינג בקוטר "0.5 עם קצב אש של 2,000 כדור בדקה.


3. התקנת צריחון נ"מ/נ"ט על גג צריח הוי.טי-4. (תמונה מס'-4).

תמונה מס'-4 צריחון נ"מ/נ"ט לתותח 35 מ"מ.


על צריח הטנק נתקין צריחון שמותקן בו תותח 35 מ"מ, ומק"כ מקביל. (תמונה מס'-4)

א. את המק"כ שרואים בתמונה מס'-4 הייתי מחליף בתותח גאטלינג בקוטר 20 מ"מ. (תמונה מס'-5) לתותח 2 קצבי אש: נמוך של 750 פגז לדקה וגבוה של 1,500 פגז לדקה. לזכור שזהו צריחון נ"מ/נ"ט ותותח ה-35 מ"מ, תותח ה-20 מ"מ וטילי נ"מ מדגם "סטינגר" (תמונה מס'-10) יעשו עבודה טובה כנגד כטמ"מים ומזיקים אחרים.

תמונה מס'-5 תותח גאטלינג בקוטר 20 מ"מ וקצב אש מקסימלי של 1,500 פגזים לדקה.


ב. על גג הצריח במשולב עם מערכת הראייה של המפקד נתקין מק"כ גאטלינג בקוטר "0.5 למק"כ זה 3 קנים, קצב אש של 2,000 כדורים לדקה, טווח של 2,000 מטר והוא יהיה לעזר רב כנגד כוחות חי"ר חמושים ברקטות נ"ט או טילים קצרי טווח. (תמונה מס'-3)

 ג. על צד ימין של הצריחון מתחת לתותח ה-20 מ"מ נתקין משגר ל-4 טילי "סטינגר", (תמונה מס'-10) ובצידו השני של הצריחון נתקין משגר אחד ל-23 רקטות מונחות בקוטר 70 מ"מ, (תמונה מס'-6).


תמונה מס'-6 משגר ל- 23 רקטות בקוטר 70 מ"מ.


4.  מאחורי הצריחון נתקין עמדת נשק שיותקן בה מקל"ר 25 מ"מ. (תמונה מס'-7) ונוסיף לעמדה זו גם מק"כ גאטלינג בקוטר "0.5 שלו קצב אש של 2,000 כדור בדקה.


תמונה מס'-7  מקל"ר בקוטר 25 מ"מ.


5. אפשרות נוספת היא שבמקום המקל"ר נתקין את מערכת הנשק שניראת בתמונה מס'-9. במערכת זו מותקן תותח 30 מ"מ שנקרא אמ-230אל.אפ לתותח זה קצב אש של 200 פגז לדקה וטווח של 2,000 מטר, במקביל לתותח נתקין מקלע בקליבר "0.338 עם קצב אש של 500 כדור לדקה.


6.  מאחורי הצריח של הטנק או התובה של הטנק נתקין משגר ל-4 חימושים משוטטים, בנוסף לטילי הנ"מ מדגם "סטינגר" וטילי נ"ט של רפא"ל, הטנקים יפעילו חימושים משוטטים מדגם "הירו-120" שיכולים לשוטט באויר כשעתיים וזה כולל שיגור, תנועה לכיוון המטרה, כאשר החימוש יכול לנוע לכיוון מטרה מסויימת, או לנוע לאיזור מסויים ומשם לחפש מטרה בעזרת מערכות הזיהוי שלו עצמו. החימוש המשוטט, בנוסף ליכולתו להתחבר לטנקים, יכול גם להיות מותקן על רכב עצמאי שמופעל מרחוק זאת אומרת יכול לפעול בצורה עצמאית בשטח. (תמונה מס'-8)תמונה מס'-8 רכב לא מאוייש ל-6 חימושים משוטטים כנראה מדגם "הירו-200". לטווח של 200  ק"מ. ניתן לראות על הרכב אנטנה שתשפר את הקשר בין החימוש לרכב המשגר ולמפעיל.


7. אפשרות נוספת היא שבמקום המקל"ר נתקין את מערכת הנשק שניראת בתמונה מס'-9. במערכת זו מותקן תותח 30 מ"מ שנקרא אמ-230אל.אפ לתותח זה קצב אש של 200 פגז לדקה וטווח של 2,000 מטר, במקביל לתותח נתקין מקלע בקליבר "0.338 עם קצב אש של 500 כדור לדקה.


תמונה מס'-9 תותח 30 מ"מ שנקרא אמ-230אל.אפ ומקלע מקביל.


7. בנוסף לפודים לרקטות למיניהם נתאים להתקנה על אחד מצידי הצריחון פוד אחר, שיותקנו עליו 4 טילי נ"מ מדגם "סטינגר" (תמונה מס'-10). ונתאים משגר נוסף לטילי נ"ט של רפא"ל שלהם טווח של 10 ק"מ. (תמונה מס'-11)


תמונה מס'-10  רכב 4 על 4 נושא פוד עם משגר ל-4 טילי נ"מ מדגם "סטינגר"

ותותח 30 מ"מ שנקרא אמ-230אל.אפ.


תמונה מס'-11 טיל נ"ט מדגם "ספייק ארוך טווח-2".


צפייה 10 תגובות

Comments


מאמרים קשורים

bottom of page