top of page

Israel

  • תמונת הסופר/תdgross479

התכנית להחזיר את העוצמה הצבאית לצה"ל-פרק מס'-3

דוד גרוס 4/2/2022


פרק מס'-3 גדודי חרמ"ש.


בגדודי החרמ"ש יהיו 2 רכבים עיקריים והם: רכבי לחימה ונגמ"שים.


א. רכבי לחימה.

רכבי הלחימה בגדודי החרמ"ש יהיו זהים לרכבי הלחימה בחטיבות השריון ולכן לא הוסיף בנושא זה. ניתן לקרוא על רכבים אלו בפירוט בפרק מס' 1 במאמר זה.

רכבי הלחימה ינועו עם הנגמ"שים ותפקידם להבטיח שהם יגיעו בשלום ליעדם ואם צריך להילחם בדרך ליעד זה יהיה תפקידם של רכבי הלחימה.


ב. נגמ"שים.

בכל נגמ"ש יסעו למעלה מ-10 לוחמים ותפקידם להגיע ליעדם בביטחה, רכבי הלחימה יאבטחו את הנגמ"שים וילחמו איתם על היעדים.


בגדודי החרמ"ש והחי"ר ישנם כעת 3 סוגי נגמ"שים:

1. נמרים.

2. איתנים.

3. זלדות.


3.1 נמרים: – הנמר בנוי על שילדת טנק המרכבה, משקלו כ-65 טון והוא נחשב לנגמ"ש הממוגן ביותר בעולם, בתמונה אנו רואים אותו עם צריח לא מאוייש נושא 2 טילי נ"ט, תותח 30 מ"מ, מקלע מקביל בקוטר 7.62 מ"מ ומערכת "מעיל רוח". הנמר יהיה הנגמ"ש של גדודי החרמ"ש בחטיבות השריון הסדירות ושל גדודי החי"ר בחטיבות החי"ר הסדירות. (תמונה מס'-1)

תמונה מס'-1 הנגמ"ש הכבד "נמר"


הצריח של הנמר הוא גדול ועם עוצמת אש רבה שמתאים לרכב לחימה ולא לנגמ"ש. לכן הייתי עושה בנמר מספר שינויים והם:

א. על גג הצריח של הנמר במקום טילי הנ"ט (נגמ"ש לא צריך טילי נ"ט יש בסביבה מספיק רכבי לחימה וטנקים) נתקין צריחון שנקרא ’קליוור’ (תמונה מס'-2), הצריחון יהיה ’עמדת נשק אוטונומית’ שתופעל ע"י ’בינה מלאכותית’ או המפקד/תותחן. צריחון זה יהיה זהה לצריחון שמותקן על צריח הטנק ורכב הלחימה.

על צידי הצריחון נתקין את המיירטים של ’טרופי’ או ’אגרוף הברזל’. התקנת המיירטים על הצריחון תחייב לשנות במקצת את מבנה הצריחון. ’הבינה המלאכותית’ תפעיל את כלי הנשק שבצריחון וגם את המיירטים כנגד איומי הנ"ט של האוייב.


תמונה מס'-2 הצריח ’קליוור’


בצריחון ה’קליוור’ נחליף את תותח ה-30 מ"מ והמקלע המקביל במקלע גאטלינג בקוטר "0.338 (תמונה מס'-3) התחמושת למקלע הגאטלינג תאוחסן בארגז התחמושת הגדול שיותקן מאחורי הצריח. בצד ימין של הצריח נשאיר את ההתקן למשגרי הטילים, אבל נתאים אותו לשאת מספר סוגים של משגרים.

תמונה מס'-3 מקלע גאטלינג בקליבר " 0.338


במקום טילי הנ"ט, נתקין את אחד מהמשגרים ברשימה למטה:

1. משגר ל-7 רקטות 80 מ"מ. (תמונה מס-4)

2. משגר ל-6 רקטות טרמובאריות ’שמל-אמ’. (תמונה מס'-5)

שני המשגרים יהיו דומים וזהים מבחינת ההתקנה על הנגמ"ש.

תמונה מס'-4 משגר ל-7 רקטות בקליבר 80 מ"מ.

רקטות ה-80 מ"מ הם רקטות רוסיות עם רש"ק כבד יותר מהרש"ק של רקטות ה-70 מ"מ, כך שהם יתאימו יותר ללחימה בשטח בנוי.


1.2 הרקטות הטרמובאריות הם בקוטר 90 מ"מ ונקראות ’שמל-אמ’. רקטות אלו הם בקוטר 90 מ"מ, אורכן 90 ס"מ, להן טווח יעיל של 600 מטר, עוצמת הרש"ק שלהם דומה לעוצמת פגז נפיץ בקליבר 155 מ"מ. רקטות אלו יהיו יעילות ביותר בלחימה בשטח בנוי. (תמונה מס'-5)

תמונה מס'-5 רקטה טרמובארית ’שמל-אמ’


הרקטה הטרמובארית זו פצצת דלק/אויר שנושאת דלק וכאשר הרש"ק פוגע במטרה הדלק מתפזר באויר ויוצר ענן של אדי דלק, אז המרעום שלו מופעל ומצית את התערובת של הדלק והאויר שבסביבה בפיצוץ גדול שיונק את האויר מהאיזור הפגיעה. יש מי שקורא לפצצה זו פצצת ואקום. עוצמת הפיצוץ נאמדת בעוצמה ששווה לפצצה בקוטר 155 מ"מ. זהו נשק מעולה ללחימה בשטח בנוי ובאיזור של מחילות ומנהרות כדוגמת רצועת עזה.

לרוסיה יש פצצת דלק/אויר במשקל של כ-7 טון עם עוצמת ט.נ.ט של כ-42 טון.


עיקר האיום על הנגמ"שים יגיע מרקטות נ"ט לטווח קצר שמופעלים ע"י חייל בודד, דוגמת האר.פי.גי-7 ודומיו וטילי אנ-לו שרואים אותם באוקראינה. מקלעי הגאטלינג והרקטות הטרמובאריות מדגם ’שמל-אמ’ שיותקנו על הנגמ"שים ויופעלו ע"י ה’בינה המלאכותית’ יהיו יעילים ביותר כנגד איומים אלו.


רכבי הלחימה שנעים עם הנגמ"שים יתמודדו עם טילי הנ"ט ארוכי הטווח מדגם ’קורנט’ או ’ג'אוולין’ וזאת בעזרת תותח ה-57 מ"מ שיש לו טווח של 14 ק"מ ורקטות ה-70 מ"מ שמונחות לכתם לייזר ולהן טווח של 12 ק"מ והם יתנו פייט רציני למשגרי טילי הנ"ט של האוייב.

אם טילי נ"ט או רקטות נ"ט ישוגרו לכיוון הנגמ"שים, ה’בינה המלאכותית’-(ב.מ) בעזרת המכ"מ של מערכת ההגנה, תזהה את מיקום המשגרים של האוייב, תצודד לכיוונם את הצריח עם תותח ה-30 מ"מ ואת ’עמדת הלחימה האוטונומית’ ותיפתח באש כנגד נקודת השיגור, ברגע המתאים, ה-(ב.מ) תשגר את המיירטים לנטרל את האיום.


ב. את תותח ה-30 מ"מ שבצריח שנקרא ’בושמאסטר-30/40’ הייתי מחליף בתותח 30 מ"מ שנקרא 2אי42 (תמונה מ'-6) ולו רק לשמור על אחידות של תותח ותחמושת עם הטנקים ורכבי הלחימה. בנוסף, לתותח זה קצב אש של עד 800 פגז לדקה ולכן יתאים יותר לתפקיד תותח נ"מ. הכוונה היא שלתותח זה תהיה אפשרות הגבהה מקסימלית שתתאים ללחימה כנגד רחפנים, מזל"טים, מעופפים למיניהם וגם ללחימה בשטח בנוי ובעיקר כנגד ירי מקומת הגג. נושאים אלו יהיו חשובים ביותר בלחימה עתידית.

תמונה מס'-6 תותח 30 מ"מ 2אי42


3.2 איתנים: - (תמונה מס'-7) יתרונו הגדול של האיתן הוא בניידות שלו, זהו נגמ"ש אופני ולכן הוא יכול לצאת מהימ"ח לנוע לגבול או לכל מקום שהוא צריך להגיע ללא תלות במובילים שאולי יגיעו ואולי לא, לכן הוא יופעל בעיקר ביחידות המילואים של חטיבות החי"ר/חרמ"ש.

על האיתן נתקין את אותו צריח כמו על הנמר ונעשה בו את אותם שינויים כמו שנעשה בצריח של הנמר, כך ששני הצריחים יהיו זהים.

תמונה מס'-7 הנגמ"ש האופני ’איתן’


רוסיה יכולה לספק עם צריחוני ה’קליוור’ שישלחו לישראל להתקנה על ה-איתנים, פודים נוספים עם רקטות טרמובאריות ופודים עם רקטות בקוטר 80 מ"מ.


הבעיה שלנו היא שאין לנו מספיק נגמ"שים לחטיבות החי"ר, לחטיבות השריון, למשמר הלאומי ולמג"ב ואין לנו את הזמן לחכות עד אשר נקבל את כל הנמרים והאיתנים, לכן אנו בבעיה גדולה שאינה מאפשרת לצה"ל להפעיל את מירב עוצמתו של חיל השריון.


הפיתרון לבעיה הזו הוא משולש:

א. לרכוש נגמ"שים מתאימים ממדינות אחרות.

ב. להגביר את הייצור של הנמרים והאיתנים וזאת ע"י שת"פ עם מדינות נוספות כמו ארה"ב, רוסיה ואולי סין. הנמר מיוצר למיטב ידיעתי גם בארה"ב, אבל רצוי למצוא שותף גם לאיתן ולהגביר את קצב הייצור.

ג. לשדרג את הזלדות ובעיקר את המיגון ועוצמת האש.


א-1. רוסיה מפעילה כיום את נגמ"שי הבי.טי.אר-80/82, אבל כאשר הנגמ"שים החדשים "בומרנג" ו"קורגאנטס-25" יכנסו לשירות, יתחילו לצאת נגמ"שי ה-בי.טי.אר-80, יתכן שניתן יהיה לרכוש אותם מהר ובזול.

את רכבי הבי.טי.אר-80 נבקש מרוסיה שתשדרג אותו ע"י התקנת מנוע של 1,130 כ"ס, גיר אוטומטי, מזקו"מ חדש ומיגון משופר על מנת להגן על רכבים אלו מירי של מקלעי חי"ר.

(תמונה מס'-8) בנוסף הייתי מחליף את הצריח של ה-בי.טי.אר-80 בצריח שנקרא ’קליוור’. (תמונה מס'-2)

תמונה מס'-8הנגמ"ש בי.טי.אר-80


בתמונה מס'-2 רואים את הצריח הרוסי שנקרא "קליוור", זהו צריח למפעיל אחד שנושא 4 טילי נ"ט מדגם "קורנט", תותח 30 מ"מ מדגם 2אי42 שמוזן מ-2 שרשראות פגזים שונות ויש לו 2 קצבי אש: קצב אש נמוך של 200-300 פגז לדקה שיתאים לירי כנגד מטרות קרקעיות, וקצב אש גבוה של 550-800 פגז לדקה שיתאים לירי כנגד מטרות מעופפות כגון: רחפנים, מזל"טים וטילי שיוט שהפכו להיות איום רציני על כוחות היבשה. במקביל לתותח ה-30 מ"מ מותקן מקלע בקליבר 7.62 מ"מ מדגם פי.קי.טי.אמ. בצריח מותקנת מערכת ראייה וכינון חימוש. תותח זה ותחמושתו יותקנו גם על טנקי המרכבה ורכבי הלחימה.


נגמ"שי ה-בי.טי.אר-80 ישרתו בעיקר בחלק מחטיבות החי"ר, (עד שהם יחלפו באיתנים) בחטיבות מג"ב ובגדודי ’המשמר הלאומי’ שאנו צריכים להקים במהירות במטרה להתמודד עם הפרעות של ערביי ישראל כפי שחווינו לאחרונה במה שנקרא "מאורעות 2021" וגם כעת באפריל 2022. כח האדם לגדודים אלו יגיע מחיילי המילואים של כוחות החי"ר בגילאי 38-50 שנפלטים ממערך המילואים של צה"ל. מערך זה הוא בעדיפות עליונה.

א-2. בנוסף ל-בי.טי.אר-80, צריך לייצר בשיתוף עם רוסיה את הנגמ"ש שנקרא "טייפון-קי". (תמונה מס'-9) זהו נגמ"ש גדול ששוקל כ-21 טון ויותר ויכול לשאת 14 חיילים פורקים, על גג הרכב נתקין את הצריח ’קליוור’.

היחס בין רכבי הלחימה לבין הנגמ"שים בגדודי החי"ר למיניהם יהיה 1 ל- 1.

Kamaz K 6396 תמונה מס'-9 הנגמ"ש הרוסי ’טייפון’ 8


ג-1. בנוסף צריך יהיה לשדרג את נגמ"שי הזלדה שיש לנו כמה אלפים מהם. השינוי העיקרי יהיה שידרוג המיגון לרמה שתגן על הזלדה מתחמושת קליעית בקוטר 7.62 מ"מ מסביב לרכב ובחזית הרכב כנגד קליעי 12.7 מ"מ. בנוסף נתקין עליו את הצריח שנקרא ’קליוור’ שיותקן גם על נגמ"שי ה-בי.טי.אר-80. הזלדה לא תיכנס לקוי העימות והיא צריכה לשרת בעיקר את ה’משמר הלאומי’ ומג"ב וגם את המערכים הלא קרביים בחטיבה.


לסיכום דעתי בנושא הנגמ"שים. ישראל צריכה לרכוש במיידי ברוסיה ובמדינות מזרח אירופה 2,000 נגמ"שי בי.טי.אר-80 ולבקש מרוסיה שתשפץ אותם כנזכר למעלה. באותו זמן נעבוד ביחד עם רוסיה על ייצור משותף של הנגמ"שים מדגם ’טייפון קי’ של "קאמאז".


רכש ראשוני של כ-1,000 נגמ"שי בי.טי.אר-80 שישודרגו ברוסיה, יתחילו להריץ את נושא החרמ"ש שכמעט לא קיים בצה"ל, יתכן גם שנגמ"שי ה-בי.טי.אר-80 יסופקו גם ל’משמר הלאומי’ וגם למג"ב.18 צפיות0 תגובות

Comments


צ'כיה חתמה היום על הסכם בשווי של 630 מיליון דולר לרכישת מערכת הגנה אווירית מישראל.

1 דקות

"אלביט אמריקה" קיבלה חוזה מצבא ארה"ב לאספקת "מערכות קסדה ותצוגה משולבת" עבור טייסי מסק"רי האפאצ'י.

1 דקות

"להדליק את האור, ולכבות את האש" - תא"ל ערן אורטל - פורסם 5/2021.

16 דקות

"שמיכות דיכוי תמ"ס ונ"ט" מול-לבנון

2 דקות

"שמיכת דיכוי תמ"ס ונ"ט" מול רצועת עזה.

2 דקות

A ROBUST combat unmanned vehicle from Israel

3 דקות

AS-21 Redback Infantry Fighting Vehicle

3 דקות

AUSA 2021 Rafael presents its new SAMSON 30mm Remote Weapon Station RWS

2 דקות

Airbus Selected Elbit Systems to Provide DIRCM and EW Systems to Additional European Air Force.

1 דקות

Amid Iran concerns US wont help Israel speed up tanker buy Sources

3 דקות

Army up guns JLTV with Anti-Tank Weapon, Anti Air Defense System and Light Artillery

6 דקות

Belgium orders RGW90 man portable anti tank weapons from German company DND

2 דקות

Beyond killing drones Israeli laser knocks mortars out of the sky

2 דקות

D-series turret

2 דקות

Elbit Systems Awarded 80 Million Dollars Contract to Supply DIRCM and Airborne EW for a Country

1 דקות

Elbit Systems UK awarded contract to provide advanced Electronic Warfare capabilities for the Royal

2 דקות

Elbit Systems and Roboteam introduce ROOK, new multi-payload 6X6 UGV

2 דקות

Elbit Systems awarded 240 million dollars contracts to upgrade tanks for intl customer

1 דקות

Elbit Systems progressing new SIGMA 155 mm artillery system

2 דקות

Elbit and KMW sign rocket artillery cooperation agreement

1 דקות

מאמרים קשורים

bottom of page