-

  • dgross479

Happy new year

To all the people that read this blog I want to say thank you and Happy New Year and stay healthy.

3 צפיות0 תגובות

הקדמה: הלחימה באוקראינה עדיין לא הסתיימה, אבל הבעיות שהיו לצבא הרוסי מאפשרים לנו להעריך איזה שידרוגים הרוסים צריכים לעשות, ומה השידרוגים שאנו צריכים לעשות. נושא מס'-1: שידרוג מערך הנ"מ של חיל הים הרו

מחלקת טנקים כוללת 4 טנקים. מחלקת רכבי לחימה כוללת: 4 רכבי לחימה. פלוגת שריון כוללת: 3 מחלקות של רכבי לחימה עם 12 רכבי לחימה ומחלקת טנקים עם 4 טנקים סה"כ: 12 רכבי לחימה ו-4 טנקים סה"כ 16 רכבים. גדוד שר

מאמרים קשורים

הירשמו לקבלת עידכונים

נרשמת בהצלחה

ברור לי שלכל אדם יש עמדה פוליטית כזו או אחרת ואני מאמין שלא ניתן להימנע מזה גם באתר הזה, אבל דעות פוליטיות לא יכוונו את רוח הדברים באתר זה.

דוד גרוס

תודה לכולם וקריאה נעימה.