top of page

שידרוגים לחטיבות שריון ישראליות

  • תמונת הסופר/תdgross479

פרק מס'-6 מבנה חטיבת שריון.

עודכן: 12 בפבר׳ 2023

1. חטיבת טנקים כבדה:

מחלקת טנקים כבדה כוללת 4 טנקי מרכבה.

מחלקת טנקים בינונית כוללת: 4 טנקים בינוניים שנקראת טנקי פנתר.

פלוגת שריון כוללת: 3 מחלקות של טנקי פנתר עם 12 טנקים ומחלקת טנקים כבדה אחת עם 4 טנקי מרכבה. סה"כ 16 רכבים.

גדוד שריון כולל: 3 פלוגות של טנקי פנתר עם 36 טנקים ופלוגת טנקים כבדים אחת עם 12 טנקי מרכבה. סה"כ 48 רכבים + מפג"ד.

חטיבות שריון בסדיר כוללת:

4 גדודי שריון עם 144 טנקי פנתר ו-48 טנקי מרכבה. + גדוד חרמ"ש +ארטילרייה + מפח"ט.

8 חטיבות שריון בסדיר כוללות: 384 טנקים + 1,152 פנתרים.

חטיבת שריון מילואים כוללת:

3 גדודי שריון עם 108 פנתרים + 36 טנקי מרכבה + גדוד חרמ"ש +ארטילרייה + מפח"ט.

24 חטיבות שריון מילואים כוללות: 864 טנקים + 2,592 רכבי לחימה.


סה"כ 32 חטיבות שריון כבדות עם:

1,250 טנקים כבדים (מרכבות)

3,750 טנקים בינוניים (פנתרים).

2. חטיבת שריון קלות. וזה אומר חטיבות שריון ללא מרכבות ורק עם טנקי פנתר ונגמ"שי לחימה .

פלוגת שריון כוללת: 3 מחלקות עם 12 טנקי פנתר סה"כ 36 טנקי פנתר.

גדוד שריון כולל: 3 פלוגות עם 108 פנתרים + ארטילרייה + מפג"ד.

חטיבת שריון קלה בסדיר כוללת: 4 גדודי שריון עם 432 פנתרים + גדוד חרמ"ש + מפח"ט.

8 חטיבות שריון בסדיר כוללות: 1,440 רכבי לחימה סיניים מדגם וי.אנ-17.

חטיבת שריון קלה במילואים כוללת: 4 גדודי שריון עם 432 רכבי לחימה + גדוד חרמ"ש + מפח"ט.

24 חטיבות שריון מילואים כוללות: 2,160 רכבי לחימה אופניים סיניים מדגם וי.אנ-1.


סה"כ 20 חטיבות שריון קלות עם:

1,440 רכבי לחימה זחליליים סינים מדגם וי.אנ-17.

2,160 נגמ"שי לחימה אופניים סיניים מדגם וי.אנ-1.


3. גדוד חרמ"ש.

הגדוד כולל: 2 פלוגות של נגמ"שים עם 24 נגמ"שים ופלוגה אחת של רכבי לחימה עם 12 רכבי לחימה.

סה"כ 12 רכבי לחימה ו-24 נגמ"שים.

סה"כ 52 גדודי חרמ"ש שכוללים: 624 רכבי לחימה + 1,248 נגמ"שים ו-12,500 לוחמים פורקים.


אם נבנה את חיל השריון בהתאם לנכתב למעלה נקבל 32 חטיבות שריון כבדות סדיר ומילואים עם כ- 1,224 טנקים וכ-3,672 רכבי לחימה.

החלוקה בין סדיר למילואים תהיה:

בסדיר יהיו 8 חטיבות שריון עם 360 טנקים, ו-1,080 רכבי לחימה.

במילואים יהיו 24 חטיבות שריון עם 864 טנקים, ו-2,592 רכבי לחימה.


בנוסף יהיו 20 חטיבות שריון קלות (ללא טנקים)

עם 1,440 רכבי לחימה סיניים מדגם וי.אנ-17 ו-2,160 נגמ"שי לחימה סיניים מדגם וי.אנ-1.

החלוקה בין סדיר ומילואים תהיה:

בסדיר 8 חטיבות קלות עם 1,440 רכבי לחימה סיניים מדגם וי.אנ-17.

במילואים יהיו 12 חטיבות קלות עם 2,160 רכבי לחימה סיניים אופניים מדגם וי.אנ-1.


כמו כן יהיו 52 גדודי חרמ"ש עם 624 רכבי לחימה + 1,248 נגמ"שים 12,480 חיילים פורקים.

בנוסף יהיו 52 גדודי ארטילריה 52ו-52 מפח"טים.

Comments


התכנית לשידרוג גדוד החרמ"ש בחטיבת השריון

4 דקות

התכנית לשידרוג חטיבות הטנקים הכבדות בצה"ל.

8 דקות

התכנית לשידרוג מערך הארטילרייה בצהל.

14 דקות

התכנית לשידרוג רכבי הנ"מ בצהל

2 דקות

פרק מס'-6 מבנה חטיבת שריון.

מאמרים קשורים

bottom of page