-

  • dgross479

פרק מס'-6 מבנה חטיבת שריון

עודכן: לפני יום 1

מחלקת טנקים כוללת 4 טנקים.

מחלקת רכבי לחימה כוללת: 4 רכבי לחימה.


פלוגת שריון כוללת: 3 מחלקות של רכבי לחימה עם 12 רכבי לחימה ומחלקת טנקים עם 4 טנקים סה"כ:

12 רכבי לחימה ו-4 טנקים סה"כ 16 רכבים.


גדוד שריון כולל: 3 פלוגות רכבי לחימה עם 36 רכבי לחימה ופלוגת טנקים אחת עם 12 טנקים סה"כ 48 רכבים + מפג"ד.


חטיבת שריון בסדיר כוללת:

5 גדודי שריון עם 180 רכבי לחימה ו-60 טנקים. + גדוד חרמ"ש + מפח"ט.

6 חטיבות שריון בסדיר כוללות: 360 טנקים + 1,080 רכבי לחימה.


חטיבת שריון מילואים כוללת:

3 גדודי שריון עם 108 רכבי לחימה ו-36 טנקים + גדוד חרמ"ש + מפח"ט.

24 חטיבות שריון מילואים כוללות: 864 טנקים + 2,592 רכבי לחימה.


גדוד חרמ"ש.

הגדוד כולל: 2 פלוגות של נגמ"שים עם 18 נגמ"שים ופלוגה אחת של רכבי לחימה עם 12 רכבי לחימה.

סה"כ 12 רכבי לחימה ו-18 נגמ"שים.

30 גדודי חרמ"ש כוללים: 360 רכבי לחימה + 540 נגמ"שים.


אם נבנה את חיל השריון בהתאם לטבלה למעלה נקבל 30 חטיבות שריון סדיר ומילואים עם כ- 1,224 טנקים וכ-3,672 רכבי לחימה.

החלוקה בין סדיר למילואים תהיה:

בסדיר יהיו 6 חטיבות שריון עם 360 טנקים, ו-1,080 רכבי לחימה.

במילואים יהיו 24 חטיבות שריון עם 864 טנקים, ו-2,592 רכבי לחימה.

בנוסף יהיו 30 גדודי ארטילריה, 30 גדודי חרמ"ש, ו-30 מפח"טים.

0 צפיות0 תגובות

מאמרים קשורים

הירשמו לקבלת עידכונים

נרשמת בהצלחה

ברור לי שלכל אדם יש עמדה פוליטית כזו או אחרת ואני מאמין שלא ניתן להימנע מזה גם באתר הזה, אבל דעות פוליטיות לא יכוונו את רוח הדברים באתר זה.

דוד גרוס

תודה לכולם וקריאה נעימה.